Zakopane latemKonie ardeńskie

Konie ardeńskie hodowane w naszym kraju bardzo dobrze zaadaptowały się do biotopu polskich ziem. W latach powojennych odegrały znaczącą rolę w tworzeniu i doskonaleniu populacji polskich koni zimnokrwistych. Początkowo import koni ardeńskich był spontaniczny i niezbyt wielki, wynikający z upodobań hodowców oraz potrzeb doskonalenia masowego pogłowia. Ich cechy fenotypowe oraz bardzo dobry ruch sprawiły, iż polscy hodowcy zainteresowali się tą rasą. Obecnie pogłowie koni ardeńskich znacznie wzrosło, ze względu na dużą liczbę koni urodzonych w Polsce z kojarzenia ardenów importowanych oraz klaczy krajowych z importowanymi ogierami ardeńskimi. Hodowlą koni ardeńskich zajmuje się w Polsce ponad 200 hodowców z różnych regionów. Odpowiedni kaliber, umięśnienie oraz ruch koni ardeńskich sprawił, iż konie tej rasy są chętnie poszukiwaną przez polskich hodowców rasą koni zimnokrwistych w Europie. Liczebność koni ardeńskich w naszym kraju, czynnych w hodowli, określana jest na ok. 300 osobników, w tym 40 ogierów wpisanych do księgi polskiego konia zimnokrwistego, stąd istnieje potrzeba utworzenia w Polsce odrębnej księgi stadnej dla tej rasy.